Nếu tuyển agency thiết kế website và chia % dự án, thì cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Chọn agency uy tín: Trước khi tuyển agency, cần tìm hiểu kỹ về uy tín và năng lực của agency đó. Bạn có thể tham khảo các ý kiến đánh giá của khách hàng cũ hoặc tìm hiểu thông tin trên các trang web đánh giá uy tín.
  • Thỏa thuận rõ ràng về % dự án: Cần thỏa thuận rõ ràng về % dự án mà agency sẽ nhận được. % dự án này sẽ được tính dựa trên giá trị của dự án.
  • Thỏa thuận rõ ràng về các điều khoản hợp tác: Ngoài % dự án, cần thỏa thuận rõ ràng về các điều khoản hợp tác khác như thời gian thực hiện dự án, các yêu cầu về chất lượng, bảo hành,…

Tuyển agency thiết kế website

Các cách chia % dự án cho agency thiết kế website:

  • Chia theo giá trị dự án: Đây là cách chia % dự án phổ biến nhất. % dự án mà agency nhận được sẽ được tính dựa trên giá trị của dự án. Ví dụ, nếu giá trị của dự án là 100 triệu đồng, agency sẽ nhận được 10% dự án, tương đương với 10 triệu đồng.
  • Chia theo thời gian thực hiện dự án: Cách chia này dựa trên thời gian thực hiện dự án. Agency sẽ nhận được % dự án tương ứng với thời gian thực hiện dự án. Ví dụ, nếu dự án có thời gian thực hiện là 1 tháng, agency sẽ nhận được 10% dự án, tương đương với 10 triệu đồng.
  • Chia theo mức độ phức tạp của dự án: Cách chia này dựa trên mức độ phức tạp của dự án. Dự án càng phức tạp thì % dự án mà agency nhận được càng cao. Ví dụ, nếu dự án là thiết kế website cho một doanh nghiệp lớn, agency sẽ nhận được % dự án cao hơn dự án là thiết kế website cho một doanh nghiệp nhỏ.

Bạn có thể lựa chọn cách chia % dự án phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình.

banner-ladipage-maikimtuyen