Thuộc tính HTML rel=”noopener” có nghĩa gì

rel="noopener"

Thuộc tính HTML rel=”noopener” được sử dụng để bảo vệ trang web của bạn khỏi các cuộc tấn công liên quan đến việc mở các liên kết ngoài trên cùng một tab hoặc cửa sổ với trang web của bạn.

rel="noopener"

Thuộc tính rel=“noopener” nên được sử dụng khi bạn sử dụng thuộc tính target=“_blank” trên một liên kết.

Khi bạn sử dụng thuộc tính này, nó sẽ ngăn chặn trình duyệt mở liên kết ngoài trên cùng một tab hoặc cửa sổ với trang web của bạn và giữ cho trang web của bạn an toàn hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thuộc tính này tại các trang web sau:

Mong rằng thông tin seowwebtop1 cung cấp về thuộc tính rel=“noopener” này sẽ giúp ích cho bạn!