Tài Nguyên

Kho tài nguyên [Miễn phí]

Thư viện mẫu creative brief, brochure, checklist, ebooks … và các công cụ xây dựng thương hiệu, truyền thông, digital marketing hay marketing automation của các Công ty, Tập đoàn lớn mà Tuyến sưu tập được.

Tuyến chia sẻ với mục đích cùng bạn phát triển. Ủng hộ Tuyến thì mời Tuyến 1 ly cafe đen đá ☕️

Lựa chọn tài liệu cần tham khảo

Digital Marketing Plan

 1. Bản Mẫu Kế hoạch Chiến lược Digital Marketing 
 2. Bản mẫu Kế hoạch Digital Marketing 
 3. Bản mẫu Kế hoạch Dự án Digital Marketing 
 4. Bản mẫu kế hoạch Chiến lược Content Marketing 
 5. Bảng mẫu Checklist Content Marketing 
 6. Bảng mẫu Checklist Event Marketing Monthly Calendar 
 7. Bảng mẫu Checklist Email Marketing dưới dạng Calendar 
 8. Bảng mẫu Checklist Nghiên cứu Content Marketing 
 9. Bảng mẫu Báo cáo Chiến dịch Marketing 
 10. Bảng mẫu Chiến lược Video Content Marketing 
 11. Bảng mẫu Định hướng Marketing theo hướng Chiến Thuật 
 12. Bảng mẫu Hành trình khách hàng (Customer Journey Map) 
 13. Bảng mẫu Kế hoạch ONE-PAGE 
 14. Bảng mẫu Kế hoạch Service Marketing 
 15. Bảng mẫu Marketing Tiếp cận thị trường 
 16. Bảng mẫu Mô hình Ma trận SWOT 
 17. Bảng mẫu OnPage SEO Checklist 
 18. Bảng mẫu SEO Dashboard 
 19. Bảng mẫu Tính lợi tức từ MROI Marketing 
 20. Bảng mẫu Triển khai Dự án Marketing 
 21. Bảng mẫu Marketing theo tuần 
 22. Bảng mẫu Xây dựng Content Marketing đa kênh 
 23. Danh sách Kiểm tra Kế hoạch Dự án Digital Marketing 
 24. Bản mẫu Kế hoạch Dự án Marketing trong 1 trang 
 25. Bản mẫu kế hoạch Social Media 
 26. Danh sách Kiểm tra Kế hoạch Dự án Digital Marketing 
 27. Form Kế hoạch Chiến lược Digital Marketing 
 28. Form Kế hoạch Digital Marketing 
 29. Form Kế hoạch Dự án Digital Marketing

Trọn bộ KPI theo công ty

 1. Xây dựng chiến lược cấp Công ty theo BSC & KPI
 2. Xây dựng chiến lược đơn vị chức năng theo BSC & KPI 
 3. Xây dựng kế hoạch cá nhân theo BSC & KPI 
 4. Bảng chiến lược chức năng Phòng Nhân Sự theo BSC và KPI 
 5. KPI cấp Công ty 
 6. Bảng đánh giá KPI cấp Công ty 
 7. Đánh giá Nhân Viên – Mô tả công việc 
 8. Đánh giá Nhân Viên – Mục tiêu thiết lập 
 9. Bảng chỉ tiêu công việc – Nhân viên Hành chính 
 10. Bảng chỉ tiêu công việc – Trưởng phòng 
 11. Checklist chỉ tiêu Nhân Viên

Bộ Brand Toolkit

 1. Bức tranh toàn cảnh về marketing cho doanh nghiệp
 2. Checklist đánh giá sức khỏe thương hiệu 
 3. Ebook 4 mô hình phân tích thương hiệu hiệu quả nhất 
 4. Danh mục về hệ thống nhận diện thương hiệu 
 5. Ebook Lập kế hoạch marketing trên 1 trang giấy 
 6. Ebook đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp 
 7. Ebook thiết kế profile công ty chuyên nghiệp 
 8. Ebook 101 phương thức khuyến mãi 
 9. Ebook Sổ tay hiệu quả dành cho lãnh đạo 
 10. Ebook xây dựng thương hiệu cho tập đoàn Bất động sản