Screaming Frog là gì? Các phần chính của phần mềm Screaming Frog

Screaming Frog: Công cụ SEO Audit giúp tối ưu hóa website

Phần mềm Screaming Frog là  công cụ giúp khám phá và phân tích các trang website. Để hiểu rõ Screaming Frog đơn giản như tư duy trẻ 5 tuổi, bạn hãy tưởng tượng rằng Screaming Frog là một chú ếch nhỏ có thể đi khám phá các trang web trên Internet.

 • Đầu tiên, ếch nhỏ sẽ nhảy vào một trang web và khám phá tất cả các trang liên kết trên đó. Nó sẽ cho bạn biết có bao nhiêu trang và liên kết nằm trong trang web.
 • Tiếp theo, ếch nhỏ sẽ xem qua từng trang và cho bạn biết có những thông tin gì trên mỗi trang. Ví dụ, nó có thể nói bạn biết tiêu đề của trang, các từ khóa quan trọng, và có bao nhiêu ảnh được sử dụng trên trang.
 • Sau đó, ếch nhỏ cũng sẽ kiểm tra xem trang web có bất kỳ lỗi nào không. Ví dụ, nó sẽ cho chúng ta biết nếu có các liên kết hỏng (nghĩa là liên kết không hoạt động) hoặc các trang bị lỗi.
 • Cuối cùng, ếch nhỏ sẽ tạo ra một báo cáo cho bạn. Báo cáo này sẽ hiển thị tất cả các thông tin quan trọng về trang web, như số lượng trang, từ khóa, ảnh, lỗi, và nhiều thứ khác.

Screaming Frog: Công cụ SEO Audit giúp tối ưu hóa website

Để rõ ràng, dưới đây là các phần chính của phần mềm Screaming Frog:

 1. Giao diện người dùng: Đây là phần mà bạn sẽ thấy khi mở phần mềm Screaming Frog. Nó cung cấp các công cụ và các tab khác nhau để bạn tìm hiểu và phân tích các trang web.
 2. Crawl (Khám phá): Đây là tính năng cho phép bạn nhập địa chỉ trang web mà bạn muốn phân tích. Screaming Frog sẽ khám phá trang web đó và thu thập thông tin.
 3. Internal (Nội bộ): Tính năng này hiển thị tất cả các liên kết nội bộ trên trang web. Nó cho phép bạn kiểm tra xem các trang con và liên kết khác nhau trên trang web có hoạt động đúng hay không.
 4. External (Bên ngoài): Tính năng này cho phép bạn xem các liên kết đi ra ngoài từ trang web đang được phân tích. Bạn có thể kiểm tra xem các liên kết này có hợp lệ không và xem các trang ngoại tuyến liên quan đến trang web.
 5. Images (Hình ảnh): Đây là phần cho phép bạn xem các hình ảnh được sử dụng trên trang web và kiểm tra xem chúng có kích thước phù hợp không hoặc có lỗi không.
 6. Analytics: Tính năng này cho phép bạn kết nối với các công cụ phân tích web như Google Analytics để xem thông tin về lượt truy cập, khách hàng, và các chỉ số khác liên quan đến trang web.
 7. Reports (Báo cáo): Screaming Frog cho phép bạn tạo ra các báo cáo chi tiết về trang web sau khi phân tích. Các báo cáo này cung cấp thông tin về cấu trúc trang web, lỗi, từ khóa, và các chỉ số khác.

Đó là một số phần chính của phần mềm Screaming Frog. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc sử dụng phần mềm này đòi hỏi một số kiến thức và kỹ năng phân tích trang web, và nó thường được sử dụng bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị và SEO.