Review sách hay

Review Sách: SEO, Digital Marketing & Data Analyst

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider style=”focus” slide_width=”67%” hide_nav=”true” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullet_style=”dashes-spaced” timer=”3000″]

[section bg=”76″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.576)” padding=”80px” height=”450px” height__sm=”450px” height__md=”500px”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

Sách hay nên đọc

SEO On-Page Trong Tầm Tay

Nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những ai quan tâm đến việc tối ưu hóa trang web của mình

[button text=”Xem review” color=”white” icon=”icon-play” link=”https://maikimtuyen.com/review-sach-seo-on-page-trong-tam-tay/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]
[section bg=”1013″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.576)” padding=”80px” height=”450px” height__sm=”450px” height__md=”500px”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

Tái Bản 2020

Digital Marketing – Từ Chiến Lược Đến Thực Thi

Cuốn sách được chia thành 12 chương, đi từ tổng quan về Digital Marketing đến các kiến thức chuyên sâu về từng kênh Digital Marketing như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing,… 

[button text=”Xem review” color=”white” icon=”icon-play” link=”https://maikimtuyen.com/sach-digital-marketing-tu-chien-luoc-den-thuc-thi/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]
[section bg=”1041″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.576)” padding=”80px” height=”450px” height__sm=”450px” height__md=”500px”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

Markus Rach

Tiktok Marketing

Mỗi phần của cuốn sách đều được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và thực tế. Tác giả đã sử dụng nhiều ví dụ minh họa để giúp người đọc hiểu rõ hơn về các khái niệm và thuật ngữ.

[button text=”Xem review” color=”white” icon=”icon-play” link=”https://maikimtuyen.com/review-sach-tiktok-marketing/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]
[section]

[row h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_text text_align=”center”]

Review sách

Là nơi Tuyến chia sẻ cảm nhật về những quyển sách có chủ đề liên quan đến SEO, Digital Marketing & Data Analyst…review sách mới, sách bán chạy, sách đọc nhiều, giới thiệu sách hay nên đọc mỗi ngày cho Marketer.

[/ux_text]
[search style=”flat”]

[/col]

[/row]
[row padding=”50px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”large” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”12″ posts=”30″ image_height=”56.25%”]

[/col]

[/row]

[/section]