Quan hệ huyết thống trực tiếp là mối quan hệ giữa những người có cùng dòng máu, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những người có quan hệ huyết thống trực tiếp bao gồm:

  • Quan hệ huyết thống trực tiếpCha mẹ và con cái
  • Ông bà nội, ngoại và cháu nội, cháu ngoại
  • Anh chị em ruột

Những người có quan hệ huyết thống trực tiếp thường có cùng huyết thống, cùng gen di truyền, nên có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng lẫn nhau.

Trong pháp luật hôn nhân và gia đình, quan hệ huyết thống trực tiếp là một trong những căn cứ để xác định điều kiện kết hôn. Theo đó, những người cùng dòng máu về trực hệ không được kết hôn với nhau.

Ngoài ra, quan hệ huyết thống trực tiếp cũng là một trong những căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. Ví dụ, cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con cái, con cái có nghĩa vụ hiếu thảo, chăm sóc cha mẹ khi về già.

banner-ladipage-maikimtuyen