Phân tích chi tiết các loại tấn công DDoS phổ biến

Tấn công DDoS (Distributed Denial-of-Service) là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại ngày nay. Hiểu rõ các loại tấn công DDoS phổ biến là bước đầu tiên để bảo vệ hệ thống của bạn. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết một số loại tấn công DDoS thường gặp nhất, cùng với các biện pháp phòng chống hiệu quả.

 1. Tấn công Volumetric DDoS:

Loại tấn công này sử dụng lưu lượng truy cập giả mạo để làm quá tải băng thông mạng hoặc tài nguyên máy chủ của nạn nhân. Một số loại tấn công Volumetric DDoS phổ biến bao gồm:

 • UDP Flood: Kẻ tấn công gửi các gói tin UDP đến cổng ngẫu nhiên trên máy chủ mục tiêu, làm cạn kiệt băng thông và tài nguyên hệ thống.
 • SYN Flood: Kẻ tấn công gửi các yêu cầu kết nối TCP “nửa vời” đến máy chủ mục tiêu, khiến máy chủ bận rộn xử lý các yêu cầu giả mạo.
 • HTTP Flood: Kẻ tấn công gửi một lượng lớn yêu cầu HTTP đến trang web mục tiêu, làm quá tải máy chủ web.
 1. Tấn công Protocol DDoS:

Loại tấn công này khai thác các điểm yếu trong giao thức mạng để làm gián đoạn hoặc sập dịch vụ. Một số loại tấn công Protocol DDoS phổ biến bao gồm:

 • Ping of Death: Kẻ tấn công gửi các gói tin ICMP có kích thước lớn hơn mức cho phép, khiến máy chủ mục tiêu bị sập.
 • Smurf Attack: Kẻ tấn công giả mạo địa chỉ IP nguồn của các gói tin ICMP, khiến các máy chủ khác gửi phản hồi đến nạn nhân, làm quá tải mạng.
 • DNS Amplification Attack: Kẻ tấn công lợi dụng các máy chủ DNS để khuếch đại lưu lượng truy cập, hướng đến máy chủ mục tiêu.
 1. Tấn công Application Layer DDoS:

Loại tấn công này nhắm vào các ứng dụng web cụ thể để làm gián đoạn hoặc sập dịch vụ. Một số loại tấn công Application Layer DDoS phổ biến bao gồm:

 • Slowloris Attack: Kẻ tấn công gửi các yêu cầu HTTP “nửa vời” liên tục đến máy chủ web, khiến máy chủ bận rộn xử lý các yêu cầu giả mạo.
 • HTTP POST Flood: Kẻ tấn công gửi các yêu cầu HTTP POST lớn đến máy chủ web, làm quá tải tài nguyên hệ thống.
 • SQL Injection Attack: Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng SQL injection để truy cập và phá hủy cơ sở dữ liệu.
 1. Biện pháp phòng chống tấn công DDoS:

Có nhiều biện pháp phòng chống tấn công DDoS hiệu quả, bao gồm:

 • Sử dụng dịch vụ chống DDoS: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật có thể cung cấp dịch vụ chống DDoS chuyên dụng để bảo vệ hệ thống của bạn.
 • Cấu hình tường lửa (firewall) và hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS): Cấu hình các thiết bị bảo mật này để chặn lưu lượng truy cập độc hại và cảnh báo về các hoạt động tấn công nghi ngờ.
 • Cập nhật phần mềm thường xuyên: Cập nhật các bản vá bảo mật để vá các lỗ hổng có thể bị kẻ tấn công khai thác.
 • Giáo dục nhân viên: Nâng cao nhận thức của nhân viên về các mối đe dọa DDoS và cách thức báo cáo các hoạt động nghi ngờ.

Hỗ trợ: Nếu bạn cần hỗ trợ về bảo mật hệ thống và phòng chống tấn công DDoS, hãy liên hệ với Tuyến theo số 0369 608 268.

Lưu ý: Bài viết này chỉ cung cấp thông tin chung về các loại tấn công DDoS phổ biến. Để có được giải pháp bảo mật phù hợp, bạn cần tham khảo ý kiến của chuyên gia bảo mật.