Mẫu hợp đồng thiết kế website cho freelancer

Mẫu Hợp Đồng Thiết Kế Website Cho Freelancer

Khi bạn là một freelancer trong lĩnh vực thiết kế website, việc thiết lập một hợp đồng với khách hàng là bước quan trọng để đảm bảo cả hai bên đều hiểu rõ về phạm vi công việc, thời hạn và điều kiện thanh toán. Dưới đây là chi tiết về “Mẫu hợp đồng thiết kế website cho freelancer” để giúp bạn tạo ra một hợp đồng chất lượng và đảm bảo sự hài lòng của cả hai phía.

Mẫu Hợp Đồng Thiết Kế Website Cho Freelancer

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …, chúng tôi gồm:

Bên A:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Email: …

Bên B:

  • Tên: …
  • Địa chỉ: …

>Điện thoại: …

 • Email: …

 

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thiết kế website với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi công việc

Bên B thực hiện thiết kế website cho Bên A theo các yêu cầu sau:

 • Tên miền: …
 • Hosting: …
 • Nội dung website: …
 • Giao diện website: …
 • Các tính năng khác: …

Điều 2. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng là … đồng (bằng chữ: … đồng).

Điều 3. Tiến độ thực hiện

Bên B thực hiện thiết kế website cho Bên A trong thời gian … ngày, kể từ ngày ký hợp đồng này.

Điều 4. Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán cho Bên B theo tiến độ sau:

 • 30% giá trị hợp đồng khi ký kết hợp đồng;
 • 50% giá trị hợp đồng khi Bên B bàn giao bản thiết kế website;
 • 20% giá trị hợp đồng khi Bên A nghiệm thu và đưa website vào hoạt động.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến website cho Bên B.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận.
 • Nghiệm thu và đưa website vào hoạt động.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Thực hiện thiết kế website theo đúng yêu cầu của Bên A.
 • Bàn giao bản thiết kế website đúng tiến độ và chất lượng.
 • Sửa chữa các lỗi kỹ thuật của website theo yêu cầu của Bên A.

Điều 7. Bảo hành

Bên B bảo hành website trong thời gian … ngày kể từ ngày Bên A nghiệm thu và đưa website vào hoạt động.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng giải quyết trên cơ sở hợp tác, thiện chí. Nếu không thể giải quyết được, hai bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Các điều khoản khác

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng này.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.
 • Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản.

Đại diện Bên A

Đại diện Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Hợp đồng thiết kế website cho freelancer là một phần quan trọng của quá trình làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Việc có một hợp đồng rõ ràng và chi tiết giúp đảm bảo sự hài lòng của cả hai bên và tránh các xung đột sau này.

* Tư vấn Marketing Tổng thể, SEO, Quảng cáo FB & Google Ads.
* Code website giá rẻ chỉ từ 500k → ibx zalo 0928.501.887

Tham gia cộng đồng: