Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một chủ đề quan trọng cho các freelancer trong lĩnh vực SEO – đó là mẫu hợp đồng dịch vụ SEO. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những điểm quan trọng cần có trong hợp đồng này để đảm bảo rằng bạn và khách hàng của bạn đều có một trải nghiệm làm việc tích cực.

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO cho freelancer

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ SEO

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự năm 2015
 • Luật Công nghệ thông tin năm 2006
 • Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 01 tháng 3 năm 2018 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
 • Nhu cầu và khả năng của hai bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm có:

Bên A:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Số điện thoại: …
 • Email: …

Bên B:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Số điện thoại: …
 • Email: …

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ SEO với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ

Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ SEO cho Bên B, bao gồm các nội dung sau:

 • Tối ưu hóa nội dung website
 • Tối ưu hóa cấu trúc website
 • Tăng cường backlink
 • Theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO

Điều 2. Thời hạn và tiến độ thực hiện dịch vụ

Thời hạn thực hiện dịch vụ là … tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Bên A sẽ thực hiện dịch vụ SEO theo tiến độ sau:

 • Tháng 1: Khảo sát website, phân tích từ khóa, lên kế hoạch SEO
 • Tháng 2: Thực hiện tối ưu hóa nội dung website
 • Tháng 3: Thực hiện tối ưu hóa cấu trúc website
 • Tháng 4: Tăng cường backlink
 • Tháng 5: Theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

Phí dịch vụ SEO là … VNĐ.

Bên B thanh toán cho Bên A theo phương thức sau:

 • 50% phí dịch vụ khi ký hợp đồng
 • 50% phí dịch vụ khi Bên A hoàn thành dịch vụ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Quyền của Bên A:
  • Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ SEO
  • Yêu cầu Bên B thanh toán phí dịch vụ theo đúng thỏa thuận
 • Nghĩa vụ của Bên A:
  • Thực hiện dịch vụ SEO theo đúng nội dung, tiến độ đã thỏa thuận
  • Bảo mật thông tin của Bên B
  • Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện dịch vụ SEO

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Quyền của Bên B:
  • Yêu cầu Bên A thực hiện dịch vụ SEO đúng nội dung, tiến độ đã thỏa thuận
  • Yêu cầu Bên A giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ SEO
 • Nghĩa vụ của Bên B:
  • Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ SEO
  • Thanh toán phí dịch vụ cho Bên A theo đúng thỏa thuận
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A thực hiện dịch vụ SEO

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
 • Bên B vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng
 • Bên A không đủ khả năng thực hiện dịch vụ

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng hòa giải. Nếu hòa giải không thành, hai bên sẽ đưa vụ tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Điều khoản chung

 • Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … bản.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Tư vấn Marketing Tổng thể, SEO, Quảng cáo FB & Google Ads.
* Code website giá rẻ chỉ từ 500k → ibx zalo 0928.501.887

Tham gia cộng đồng:

banner-ladipage-maikimtuyen