Mẫu báo giá thiết kế website dành cho freelancer

Mẫu báo giá thiết kế website dành cho freelancer

Thông tin khách hàng

 • Tên khách hàng: [Tên khách hàng]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại]
 • Email: [Email]

Thông tin website

 • Loại website: [Loại website]
 • Tính năng: [Danh sách tính năng]
 • Nội dung: [Danh sách nội dung]
 • Thiết kế: [Danh sách thiết kế]

Giá cả

 • Tổng chi phí: [Số tiền] VNĐ
 • Chi phí thiết kế: [Số tiền] VNĐ
 • Chi phí hosting: [Số tiền] VNĐ
 • Chi phí tên miền: [Số tiền] VNĐ

Thời hạn thực hiện

 • Thời gian thiết kế: [Số ngày] ngày
 • Thời gian bàn giao: [Ngày bàn giao]

Phương thức thanh toán

 • 50% phí thiết kế khi ký hợp đồng
 • 50% phí thiết kế khi bàn giao website

Điều khoản thanh toán

 • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Thanh toán chậm sẽ bị tính lãi suất theo quy định của pháp luật

Chính sách bảo hành

 • Website được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ ngày bàn giao
 • Trong thời gian bảo hành, nếu website có lỗi do lỗi của freelancer, freelancer sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc đổi mới website

Hợp đồng

Báo giá này là một phần của hợp đồng thiết kế website giữa freelancer và khách hàng. Hai bên sẽ ký kết hợp đồng sau khi thống nhất các điều khoản.

Chính sách bảo mật

Freelancer sẽ bảo mật thông tin của khách hàng trong quá trình thực hiện dự án. Freelancer sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào without the prior consent of the customer.

Thông tin thêm

Freelancer sẽ cung cấp cho khách hàng các thông tin chi tiết về dự án, bao gồm tiến độ, chi phí, phương thức thanh toán, chính sách bảo hành, chính sách bảo mật,…

Khách hàng có thể liên hệ với freelancer qua số điện thoại [Số điện thoại] hoặc email [Email] để được tư vấn thêm.