Không có cách nào chắc chắn để nhận biết một người LGBT. Xu hướng tính dục và bản dạng giới của một người là một phần riêng tư của họ, và họ có thể chọn không chia sẻ thông tin này với người khác.

Tuy nhiên, có một số dấu hiệu có thể cho thấy một người có thể là người LGBT, bao gồm:

  • Cảm thấy bị thu hút về mặt tình cảm hoặc thể xác bởi người cùng giới.
  • Cảm thấy không phù hợp với giới tính được chỉ định khi sinh.
  • Có những sở thích hoặc hoạt động khác với những người cùng giới.
  • Thường xuyên tham gia vào các hoạt động hoặc cộng đồng LGBT.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng chính xác. Một người có thể có những dấu hiệu này mà không phải là người LGBT.

Làm thế nào để nhận biết một người LGBT

Điều quan trọng cần nhớ là chỉ có bản thân người đó mới có thể xác định xu hướng tính dục và bản dạng giới của mình. Nếu bạn đang tự hỏi liệu ai đó có phải là người LGBT hay không, hãy hỏi họ một cách tôn trọng.

Dưới đây là một số cách để hỏi một người về xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ một cách tôn trọng:

  • “Bạn có cảm thấy bị thu hút bởi cả nam và nữ không?”
  • “Bạn tự nhận mình là gì?”
  • “Bạn có muốn chia sẻ thêm về bản thân không?”

Nếu một người không muốn chia sẻ thông tin này với bạn, hãy tôn trọng quyết định của họ.

banner-ladipage-maikimtuyen