Khi nào một người lần đầu tiên biết rằng mình là người LGBT

Khi nào một người lần đầu tiên biết rằng mình là người LGBT

Thời điểm một người lần đầu tiên biết rằng mình là người LGBT có thể khác nhau ở mỗi người. Đối với một số người, họ có thể biết từ rất sớm, ngay cả khi còn nhỏ. Đối với những người khác, họ có thể không nhận ra cho đến khi trưởng thành.

Có một số dấu hiệu có thể cho thấy một người có thể là người LGBT, bao gồm:

  • Cảm thấy bị thu hút về mặt tình cảm hoặc thể xác bởi người cùng giới.
  • Cảm thấy không phù hợp với giới tính được chỉ định khi sinh.
  • Cảm thấy khác biệt so với những người khác.
  • Có những sở thích hoặc hoạt động khác với những người cùng giới.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng chính xác. Một người có thể có những dấu hiệu này mà không phải là người LGBT.

Khi nào một người lần đầu tiên biết rằng mình là người LGBT

Cuối cùng, chỉ có bản thân người đó mới có thể xác định xu hướng tình dục và bản dạng giới của mình. Nếu bạn đang tự hỏi liệu bạn có thể là người LGBT hay không, hãy dành thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người bạn tin tưởng hoặc các chuyên gia.

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể tự hỏi để giúp bạn xác định xu hướng tình dục và bản dạng giới của mình:

  • Tôi có bị thu hút về mặt tình cảm hoặc thể xác bởi người cùng giới không?
  • Tôi cảm thấy như thế nào về giới tính của mình?
  • Tôi có cảm thấy khác biệt so với những người khác không?
  • Tôi có sở thích hoặc hoạt động khác với những người cùng giới không?

Nếu bạn đang tự hỏi liệu bạn có thể là người LGBT hay không, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Có nhiều người khác đang trải qua những điều tương tự. Có rất nhiều nguồn lực sẵn có để giúp bạn hiểu và chấp nhận xu hướng tình dục và bản dạng giới của mình.