Hướng dẫn sử dụng TikTok Ads Manager để quản lý chiến dịch

Hướng dẫn sử dụng TikTok Ads Manager để quản lý chiến dịch

Trình quản lý quảng cáo TikTok (TikTok Ads Manager) là một công cụ toàn diện giúp các nhà quảng cáo thiết lập, chạy và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên TikTok. Với Trình quản lý quảng cáo TikTok, bạn có thể:

 • Tạo các chiến dịch quảng cáo với các mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như tăng nhận thức về thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi hoặc thu hút khách hàng tiềm năng.
 • Nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến các đối tượng cụ thể dựa trên nhân khẩu học, sở thích và hành vi.
 • Theo dõi hiệu suất của các chiến dịch của bạn và tối ưu hóa chúng để đạt được kết quả tốt nhất.

Để bắt đầu sử dụng Trình quản lý quảng cáo TikTok, bạn cần tạo một tài khoản TikTok Business. Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào Trình quản lý quảng cáo TikTok bằng tài khoản TikTok Business của mình.

Hướng dẫn sử dụng TikTok Ads Manager để quản lý chiến dịch

Tạo chiến dịch quảng cáo

Để tạo một chiến dịch quảng cáo mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo TikTok.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút Tạo chiến dịch.
 4. Chọn mục tiêu của chiến dịch.
 5. Chọn đối tượng mục tiêu của chiến dịch.
 6. Tạo quảng cáo của bạn.
 7. Cài đặt ngân sách và lịch chạy của chiến dịch.
 8. Xem trước quảng cáo của bạn.
 9. Nhấp vào nút Tạo chiến dịch để bắt đầu chạy chiến dịch.

Chọn mục tiêu của chiến dịch

Trình quản lý quảng cáo TikTok cung cấp các mục tiêu chiến dịch sau:

 • Tăng nhận thức về thương hiệu: Mục tiêu này sẽ giúp bạn tiếp cận nhiều người dùng hơn và tăng nhận thức về thương hiệu của bạn.
 • Thúc đẩy chuyển đổi: Mục tiêu này sẽ giúp bạn thúc đẩy các hành động cụ thể từ người dùng, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký hoặc liên hệ.
 • Thu hút khách hàng tiềm năng: Mục tiêu này sẽ giúp bạn thu thập thông tin về người dùng để bạn có thể tiếp thị lại cho họ sau này.

Chọn đối tượng mục tiêu của chiến dịch

Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến các đối tượng cụ thể dựa trên các yếu tố sau:

 • Nhân khẩu học: Giới tính, độ tuổi, vị trí, v.v.
 • Sở thích: Loại video, âm nhạc, v.v.
 • Hành vi: Lịch sử xem, lượt thích, v.v.

Hướng dẫn sử dụng TikTok Ads Manager để quản lý chiến dịch

Tạo quảng cáo

Trình quản lý quảng cáo TikTok cung cấp các định dạng quảng cáo sau:

 • Video ngắn: Quảng cáo video toàn màn hình, có âm thanh, thời lượng tối đa 60 giây.
 • Video tương tác: Quảng cáo video có các nút CTA, chẳng hạn như “Tìm hiểu thêm” hoặc “Chọn mua”.
 • Tiêu đề: Quảng cáo văn bản và hình ảnh.

Cài đặt ngân sách và lịch chạy của chiến dịch

Bạn có thể đặt ngân sách hàng ngày hoặc hàng tháng cho chiến dịch của mình. Bạn cũng có thể đặt lịch chạy cho chiến dịch của mình.

Xem trước quảng cáo của bạn

Trước khi bắt đầu chạy chiến dịch, bạn nên xem trước quảng cáo của mình để đảm bảo rằng nó hiển thị đúng cách.

Quản lý chiến dịch

Sau khi bắt đầu chạy chiến dịch, bạn có thể theo dõi hiệu suất của chiến dịch bằng cách sử dụng các công cụ báo cáo của Trình quản lý quảng cáo TikTok. Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc hủy bỏ chiến dịch bất kỳ lúc nào.

Mẹo để quản lý chiến dịch quảng cáo TikTok hiệu quả

 • Thiết lập mục tiêu rõ ràng cho chiến dịch của bạn. Điều này sẽ giúp bạn chọn đối tượng mục tiêu và định dạng quảng cáo phù hợp.
 • Tạo quảng cáo hấp dẫn và thu hút. Quảng cáo của bạn cần phải thu hút người dùng và khiến họ muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Theo dõi hiệu suất của chiến dịch của bạn. Sử dụng các công cụ báo cáo của Trình quản lý quảng cáo TikTok để theo dõi hiệu suất của chiến dịch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Hãy nhớ rằng TikTok Ads Manager cung cấp một loạt các công cụ và dữ liệu để bạn có thể quản lý chiến dịch quảng cáo của mình một cách hiệu quả. Thường xuyên theo dõi và điều chỉnh chiến lược của bạn để đạt được kết quả tốt nhất trên nền tảng TikTok.