Trong khi mọi SEO đều yêu thích các liên kết dofollow thì các liên kết nofollow thường bị coi là vô dụng. Nhưng điều này có đúng không?

Liên kết Nofollow và Dofollow là hai loại liên kết quan trọng trong SEO. Chúng được sử dụng để xác định cách thức các công cụ tìm kiếm phân phối quyền lực trang web (PageRank) đến các trang khác.

Hiểu về liên kết Nofollow và Dofollow trong SEO

Liên kết Nofollow

Liên kết Nofollow là các liên kết được gắn thẻ rel=”nofollow”. Khi gắn thẻ này, các công cụ tìm kiếm sẽ không đi qua liên kết này. Điều này có nghĩa là liên kết Nofollow không được tính vào chỉ số PageRank, do đó chúng không ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm.

Liên kết Nofollow thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Liên kết đến các trang web không đáng tin cậy hoặc spam
  • Liên kết đến các trang web không liên quan đến nội dung của trang web hiện tại
  • Liên kết đến các trang web mà bạn không muốn chia sẻ quyền lực trang web của mình

Liên kết Dofollow

Liên kết Dofollow là các liên kết không được gắn thẻ rel=”nofollow”. Khi không có thẻ rel, các công cụ tìm kiếm sẽ đi qua liên kết này và phân phối quyền lực trang web đến trang web được trỏ đến. Điều này có nghĩa là liên kết Dofollow có thể ảnh hưởng tích cực đến thứ hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm.

Liên kết Dofollow thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Liên kết đến các trang web đáng tin cậy và có liên quan đến nội dung của trang web hiện tại
  • Liên kết đến các trang web mà bạn muốn chia sẻ quyền lực trang web của mình

Hiểu về liên kết Nofollow và Dofollow trong SEO

Sự khác biệt giữa liên kết Nofollow và Dofollow

Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa liên kết Nofollow và Dofollow:

Tính năng Liên kết Nofollow Liên kết Dofollow
Thẻ rel rel=”nofollow” Không có thẻ rel
Ảnh hưởng đến PageRank Không được tính Được tính
Ảnh hưởng đến thứ hạng Không ảnh hưởng trực tiếp Có thể ảnh hưởng tích cực
Mục đích sử dụng Các trang web không đáng tin cậy, không liên quan, không muốn chia sẻ quyền lực trang web Các trang web đáng tin cậy, có liên quan, muốn chia sẻ quyền lực trang web

Hiểu về liên kết Nofollow và Dofollow trong SEO

Lưu ý khi sử dụng liên kết Nofollow và Dofollow

  • Không nên sử dụng quá nhiều liên kết Nofollow. Điều này có thể khiến các công cụ tìm kiếm nghi ngờ về chất lượng của trang web của bạn.
  • Không nên sử dụng liên kết Dofollow đến các trang web không đáng tin cậy. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của trang web của bạn.

Liên kết Nofollow và Dofollow là hai loại liên kết quan trọng trong SEO. Việc sử dụng đúng cách các loại liên kết này có thể giúp bạn cải thiện thứ hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm.

* Tư vấn Marketing Tổng thể, SEO, Quảng cáo FB & Google Ads.
* Code website giá rẻ chỉ từ 500k → ibx zalo 0928.501.887

Tham gia cộng đồng:

banner-ladipage-maikimtuyen