Hướng dẫn tạo robots.txt chuẩn SEO cho Bingbot

Để tạo robots.txt cho Bingbot cho trang web https://seowebtop1.com/, bạn có thể sử dụng nội dung sau: User-agent: Bingbot Disallow: /wp-admin/ Disallow: /wp-includes/ Disallow: /wp-content/plugins/ Disallow: /wp-content/themes/ Disallow: /trackback/ Disallow: /xmlrpc.php Disallow: […]