Cách tính lương cho 1 nhân viên full time và 1 agency

Cách tính lương cho 1 nhân viên full time và 1 agency

Cách tính lương cho 1 nhân viên full time và 1 agency có một số điểm khác biệt cơ bản như sau.

Đối với nhân viên full time

Cơ sở tính lương: Lương của nhân viên full time được tính dựa trên các yếu tố sau:

 • Mức lương cơ bản: Đây là mức lương được quy định bởi công ty, tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm, và năng lực của nhân viên.
 • Phụ cấp: Nhân viên có thể được hưởng các khoản phụ cấp khác như phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại,…
 • Thưởng: Nhân viên có thể được thưởng dựa trên kết quả công việc hoặc các thành tích đạt được.

Cách tính lương: Lương của nhân viên full time được tính theo tháng hoặc theo năm. Lương tháng được tính bằng cách cộng các khoản lương cơ bản, phụ cấp, và thưởng. Lương năm được tính bằng cách nhân lương tháng với số tháng làm việc trong năm.

Cách tính lương cho 1 nhân viên full time và 1 agency

Đối với agency

Cơ sở tính lương: Lương của agency được tính dựa trên các yếu tố sau:

 • Giá trị của dự án: Giá trị của dự án càng cao thì mức lương của agency càng cao.
 • Mức độ phức tạp của dự án: Dự án càng phức tạp thì mức lương của agency càng cao.
 • Số lượng dự án được giao: Agency được giao càng nhiều dự án thì mức lương càng cao.
 • Khả năng đàm phán của agency: Agency có khả năng đàm phán tốt thì mức lương càng cao.

Cách tính lương: Lương của agency có thể được tính theo một trong các cách sau:

 • Tính lương theo % dự án: Agency sẽ nhận được % dự án tương ứng với giá trị của dự án.
 • Tính lương theo giờ: Agency sẽ nhận được một khoản tiền nhất định cho mỗi giờ làm việc.
 • Tính lương theo dự án: Agency sẽ nhận được một khoản tiền cố định cho mỗi dự án.

Như vậy, có thể thấy cách tính lương cho nhân viên full time và agency có một số điểm khác biệt cơ bản như sau:

 • Đối với nhân viên full time, lương được tính dựa trên thời gian làm việc, trong khi đối với agency, lương được tính dựa trên giá trị của dự án.
 • Đối với nhân viên full time, lương được trả cố định theo tháng hoặc năm, trong khi đối với agency, lương có thể thay đổi tùy theo số lượng và giá trị của dự án.
 • Đối với nhân viên full time, lương thường cao hơn so với agency.

Trên đây chỉ là một số điểm khác biệt cơ bản về cách tính lương cho 1 nhân viên full time và 1 agency. Cách tính lương cụ thể sẽ phụ thuộc vào quy định của từng công ty hoặc agency.