Cách tắt hết thông báo trong admin website WordPress

Cách tắt hết thông báo trong admin website WordPress

Có hai phương pháp chính để bạn có thể tắt hết thông báo trong admin website WordPress:

  1. Sử dụng plugin:

Đây là cách đơn giản và dễ dàng nhất để tắt thông báo. Có rất nhiều plugin hỗ trợ tính năng này, một số plugin phổ biến bao gồm:

Dobby:Plugin này cho phép bạn ẩn tất cả các thông báo trong admin WordPress chỉ với vài cú nhấp chuột.

Dobby plugin for WordPress

Dobby plugin for WordPress

Admin Notices Manager:Plugin này cung cấp nhiều tùy chọn hơn để quản lý thông báo, bao gồm khả năng ẩn, lọc và sắp xếp thông báo theo loại.

Admin Notices Manager plugin for WordPress Admin Notices Manager plugin for WordPress

WP-Admin Bar Cleaner:Plugin này giúp bạn ẩn thanh bar admin WordPress, bao gồm cả thông báo.

WPAdmin Bar Cleaner plugin for WordPress

WPAdmin Bar Cleaner plugin for WordPress

  1. Sử dụng code:

Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn đối với việc tắt thông báo, bạn có thể sử dụng code. Dưới đây là đoạn code để tắt tất cả thông báo cho tất cả người dùng:

PHP

add_action( ‘admin_init’, ‘disable_all_admin_notices’ );

function disable_all_admin_notices() {

    remove_all_actions( ‘admin_notices’ );

    remove_all_actions( ‘user_notices’ );

}

Bạn có thể chèn đoạn code này vào file functions.php của theme đang sử dụng. Hoặc, bạn có thể sử dụng plugin Code Snippets để chèn code mà không cần phải chỉnh sửa file theme.

Lưu ý:

  • Việc tắt tất cả thông báo có thể khiến bạn bỏ lỡ những thông báo quan trọng.
  • Một số plugin và theme có thể có cài đặt riêng để quản lý thông báo. Bạn nên kiểm tra tài liệu của plugin hoặc theme để biết thêm thông tin.