Cách gỡ bỏ spam index khỏi website bằng Google Search Console

Spam index là vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến thứ hạng website trên Google. Bài viết này hướng dẫn bạn cách gỡ bỏ spam index hiệu quả bằng Google Search Console.

 1. Xác định Spam Index:
 • Kiểm tra Google Search Console: Truy cập Google Search Console, chọn “Mục lục” -> “Lỗi thu thập dữ liệu”. Lọc theo “Lỗi URL không được lập chỉ mục” và tìm kiếm các URL spam.
 • Công cụ SEO: Sử dụng các công cụ SEO như Ahrefs, SEMrush để quét website và phát hiện URL spam.
 1. Gỡ Bỏ Spam Index:

2.1. Loại bỏ nội dung spam:

  • Xóa nội dung spam khỏi website.
  • Chặn truy cập vào nội dung spam bằng robots.txt.

2.2. Sử dụng Google Search Console:

  • Yêu cầu xóa URL: Truy cập “Mục lục” -> “Lỗi thu thập dữ liệu”. Chọn URL spam và yêu cầu Google xóa khỏi chỉ mục.
  • Sử dụng công cụ “Loại bỏ nội dung đã lỗi thời”: Truy cập “Mục lục” -> “Loại bỏ nội dung đã lỗi thời”. Chọn “Thêm yêu cầu loại bỏ” và nhập URL spam.
  1. Ngăn chặn Spam Index Tái Phát:
  • Cập nhật robots.txt: Chặn các thư mục chứa nội dung spam.
  • Tăng cường bảo mật website: Cài đặt plugin bảo mật, cập nhật phần mềm thường xuyên.
  • Theo dõi website: Sử dụng Google Search Console để theo dõi các lỗi thu thập dữ liệu và phát hiện spam index mới.

Lời khuyên:

 • Nên sử dụng kết hợp các phương pháp trên để gỡ bỏ spam index hiệu quả.
 • Cẩn thận khi sử dụng công cụ “Loại bỏ nội dung đã lỗi thời” vì có thể ảnh hưởng đến SEO website.
 • Tham khảo tài liệu Google Search Console để biết thêm chi tiết.

Bài viết này được viết bởi Tuyến – Chuyên gia SEO. Liên hệ 0369 608 268 nếu bạn cần hỗ trợ gỡ bỏ spam index hoặc các vấn đề SEO khác.