Các thuật ngữ trong facebook ads

một số thuật ngữ khác trong Facebook Ads

Facebook Ads là một nền tảng quảng cáo trực tuyến cho phép các doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng tiềm năng trên Facebook và Instagram. Để sử dụng Facebook Ads hiệu quả, bạn cần nắm được các thuật ngữ cơ bản trong nền tảng này.

Các thuật ngữ trong facebook ads

Các thuật ngữ trong Facebook Ads phổ biến nhất:

 • Tài khoản quảng cáo (Advertising Account): Đây là nơi bạn tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo của mình.
 • Chiến dịch (Campaign): Một chiến dịch quảng cáo bao gồm một hoặc nhiều nhóm quảng cáo (Ad Group) và các quảng cáo (Ad).
 • Nhóm quảng cáo (Ad Group): Một nhóm quảng cáo bao gồm một hoặc nhiều quảng cáo và được sử dụng để nhắm mục tiêu và theo dõi hiệu quả quảng cáo.
 • Quảng cáo (Ad): Một quảng cáo là một thông điệp mà bạn muốn hiển thị cho người dùng. Quảng cáo có thể là văn bản, hình ảnh, video hoặc một sự kết hợp của các yếu tố này.
 • Tiếp cận (Reach): Số lần quảng cáo của bạn được hiển thị cho người dùng.
 • Lượt nhấp (Click): Số lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC): Chi phí bạn phải trả cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Lượt hiển thị (Impression): Số lần quảng cáo của bạn được hiển thị cho người dùng, bất kể họ có nhấp vào quảng cáo hay không.
 • Chi phí mỗi lượt hiển thị (CPM): Chi phí bạn phải trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo của bạn.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR): Số lần nhấp chia cho số lượt hiển thị.
 • Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate): Số lần người dùng thực hiện hành động bạn mong muốn chia cho số lượt hiển thị.
 • Chi phí mỗi chuyển đổi (CPA): Chi phí bạn phải trả cho mỗi lần người dùng thực hiện hành động bạn mong muốn.

một số thuật ngữ khác trong Facebook Ads

Ngoài ra, còn có một số thuật ngữ khác trong Facebook Ads mà bạn có thể cần biết, bao gồm:

 • Mục tiêu quảng cáo (Ad Objective): Mục tiêu quảng cáo là những gì bạn muốn đạt được với chiến dịch quảng cáo của mình. Các mục tiêu quảng cáo phổ biến bao gồm:
  • Tăng nhận thức về thương hiệu
  • Thu hút khách hàng tiềm năng
  • Thúc đẩy lượt truy cập trang web
  • Thúc đẩy lượt mua hàng
 • Đối tượng mục tiêu (Target Audience): Đối tượng mục tiêu là những người bạn muốn quảng cáo của mình tiếp cận. Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình theo các yếu tố như nhân khẩu học, sở thích và hành vi.
 • Chiến lược đấu thầu (Bidding Strategy): Chiến lược đấu thầu là cách bạn quyết định chi bao nhiêu tiền cho mỗi lượt nhấp hoặc mỗi lần chuyển đổi.
 • Báo cáo (Report): Báo cáo cung cấp thông tin về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng báo cáo để theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa chiến dịch của mình.

Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ trong Facebook Ads, bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn của Facebook hoặc tìm hiểu thêm trên các trang web và diễn đàn chuyên về Facebook Ads.

* Tư vấn Marketing Tổng thể, SEO, Quảng cáo FB & Google Ads.
* Code website giá rẻ chỉ từ 500k → ibx zalo 0928.501.887

Tham gia cộng đồng: