Audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO

Audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO

Audit technical website là quá trình kiểm tra, đánh giá các yếu tố kỹ thuật của website nhằm xác định những vấn đề có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của website trên công cụ tìm kiếm. Các yếu tố kỹ thuật này bao gồm:

 • Cấu trúc website: Cấu trúc website cần được thiết kế hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu cho người dùng và thân thiện với các công cụ tìm kiếm.
 • Tối ưu hóa trang web: Các yếu tố tối ưu hóa trang web như thẻ tiêu đề (title), thẻ mô tả (description), thẻ alt cho hình ảnh,… cần được tối ưu để thu hút người dùng và giúp website xếp hạng cao hơn trên công cụ tìm kiếm.
 • Tốc độ tải trang: Tốc độ tải trang là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và thứ hạng của website.
 • Cấu trúc dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu (Schema markup) giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung của website, từ đó có thể xếp hạng website cao hơn trên công cụ tìm kiếm.
 • Cài đặt bảo mật: Cài đặt bảo mật cần được đảm bảo để bảo vệ website khỏi các cuộc tấn công.

Phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO là quá trình thực hiện các cải thiện đối với các yếu tố kỹ thuật của website dựa trên kết quả audit technical website. Các cải thiện này nhằm mục đích cải thiện thứ hạng của website trên công cụ tìm kiếm, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và tăng cường bảo mật cho website.

Audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO

Audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO

Bước 1: Chuẩn bị

Trước khi thực hiện audit technical website, cần chuẩn bị các công cụ và tài liệu cần thiết, bao gồm:

 • Công cụ audit website: Có rất nhiều công cụ audit website miễn phí và trả phí trên thị trường. Một số công cụ phổ biến bao gồm:
  • Screaming Frog SEO Spider
  • Ahrefs Website Audit
  • SEMrush Site Audit
 • Tài liệu kỹ thuật của website: Tài liệu này bao gồm thông tin về cấu trúc website, tối ưu hóa trang web, tốc độ tải trang, cấu trúc dữ liệu và cài đặt bảo mật.

Bước 2: Audit website

Sử dụng các công cụ audit website để kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của website. Kết quả audit sẽ cung cấp cho bạn danh sách các vấn đề cần được khắc phục.

Bước 3: Phân tích kết quả audit

Phân tích kết quả audit để xác định mức độ nghiêm trọng của các vấn đề. Các vấn đề nghiêm trọng cần được khắc phục ngay lập tức. Các vấn đề ít nghiêm trọng hơn có thể được khắc phục trong thời gian tới.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch cải thiện

Dựa trên kết quả phân tích, xây dựng kế hoạch cải thiện các vấn đề kỹ thuật của website. Kế hoạch này cần bao gồm các bước cần thực hiện, thời gian thực hiện và người chịu trách nhiệm thực hiện.

Bước 5: Thực hiện kế hoạch cải thiện

Thực hiện kế hoạch cải thiện các vấn đề kỹ thuật của website.

Bước 6: Theo dõi và đánh giá kết quả

Theo dõi và đánh giá kết quả của các cải thiện đã thực hiện. Nếu các cải thiện mang lại hiệu quả, cần tiếp tục thực hiện các cải thiện khác để nâng cao thứ hạng của website trên công cụ tìm kiếm.

Audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO

Một số lưu ý khi thực hiện audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO

 • Audit website định kỳ để phát hiện và khắc phục các vấn đề kịp thời.
 • Sử dụng các công cụ audit website uy tín để đảm bảo kết quả chính xác.
 • Phân tích kết quả audit kỹ lưỡng để xác định mức độ nghiêm trọng của các vấn đề.
 • Xây dựng kế hoạch cải thiện chi tiết và khả thi.
 • Theo dõi và đánh giá kết quả của các cải thiện để đảm bảo hiệu quả.

Audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO là một quá trình quan trọng giúp cải thiện thứ hạng của website trên công cụ tìm kiếm. Bằng cách thực hiện đúng các bước và lưu ý trên, bạn có thể nâng cao hiệu quả của website và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

* Tư vấn Marketing Tổng thể, SEO, Quảng cáo FB & Google Ads.
* Code website giá rẻ chỉ từ 500k → ibx zalo 0928.501.887

Tham gia cộng đồng: